18 de agosto de 2016

Guimarei reclama a mellora dos seus viais:::

Veciños de Guimarei analizan o estado dos seus viais e reclaman a mellora dalgúns deles ante as administracións. O que centra todas as atencións é a pista de acceso á parroquia desde o casco urbano da Estrada, non na súa totalidade, pois desde o lugar da Torre ata a igrexa está en bo estado. A zona que os veciños definen como "intransitable" é o tramo máis próximo á vila, a Avenida da Torre e a pista que pasa por diante da área feiral desta parroquia ata o lugar da Torre. Insisten que a administración municipal fai constantes arranxos de bacheado, pero que xa precisa dunha nova capa de firme posto que actualmente son moitos os veciños que buscan outras formas de acceder á parroquia. Outras pistas secundarias tamén se atopan en mal estado, polo que a veciñanza está chamando a atención do Concello para que subsanen estas deficiencias.

Estrada ao paso polo lugar da Torre, ao lado da fonte e do pazo
zona máis próxima ao casco urbano, dispón de farois e beirarrúas, pero o firme presenta irregularidades

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Sígueme por correo electrónico:::